BABB

BABB

比特币交流群

babb利用区块链和数字身份技术建立一个无边界的全球网络,在这个网络中,每个人都可以自由参与,利用他们的社交连接交易,发放数字货币,借钱或为企业融资筹集资金。

  • 浏览量:290
  • 实时价格 $ 0.00
  • 24H涨跌 10.44%
  • 流通市值 -
  • 研发关注数 -
  • 市场热度 22735
  • 运营热度 265
       Github更新

-

       Github总提交

-

       Github贡献者

-

       Github粉丝数

-

       Github关注数

-

       Github复制数

-